QuickTime

QT
QT
QT
QT
QT
QT

QT
QT

MediaPlayer

WMP
WMP
WMP
WMP
WMP
WMP

WMP
WMP

Mb

7,3
12,3
7,7
22,0
14,5
8,9
5,0
21,4

Tid

3:44
8:11
4:34
8:35
5:37
3:34
2:59
11:32

Tittel

Menyer og verktøy
Opprette nytt dokument
Notatark og huskepunkter
Samle notater
Merke og sortere tekst
Overskrift, Ingress og Brødtekst
Sette inn bilder fra Internett
Flytte bilder og redigere endelig oppsett

Nr

1
2
3
4
5
6
7
8

Kapittel 2 WORD

Meny, verktøy og praktisk skolearbeid

Tilbake til Kursoversikt